MINSKA UTSLÄPPEN I VÄRLDEN

Klimatkomensera med Solvatten 

Allt vi gör har inverkan på miljön. Medelsvenskens klimatpåverkan är 9 ton CO2-e per år enligt Naturvårdsverket. Att minska sitt klimatavtryck är viktigt, men ibland går det helt enkelt inte att undvika utsläppen. Att klimatkompensera för sina utsläpp med SOLVATTEN är ett konkret sätt att ta ansvar för sina utsläpp. Med solens kraft kan vi skapa en hållbar framtid för alla.

Solvatten är bra för både människa, miljö och klimat. Först och främst kan användaren rena vatten. Då minskar användningen av ved eller kol som annars krävs för att hetta upp och koka vatten rent. Det gör att träd som annars skulle användas till bränsle kan stå kvar och skogen bevaras. Solvatten hjälper också fler människor bli medvetna om hur mycket bättre och enklare det är att använda förnyelsebar energi jämfört med vedeldning. Det är ett konkret framsteg som driver på en hållbar utveckling.

Enkelt att mäta och följa upp

 När du klimatkompenserar med Solvatten så innebär det att utsläppen av växthusgaser minskar. 

1 st Solvatten kan ge användaren ca 40,000 liter rent och hett vatten. Det minskar koldioxidutsläppen med ca 7 ton under Solvatten’s livslängd (7 år). Beräkningarna för detta finns i Gold Standard metodologin “Technologies and Practices to Displace Decentralized Thermal Energy Consumption” [länk]. Vi har nära samarbeten med lokala hjälporganisationer som håller i projektets implementering, uppföljning och utvärdering.

Mer än rättvist

Att klimatkompensera för sina utsläpp med Solvatten är mer än rättvist då det hjälper familjer i klimatdrabbade länder. Eftersom det är de rika länderna som historiskt sett bär huvudansvaret för utsläpp av växthusgaser, medan det är de fattiga som drabbas värst.

Vill du klimatkompensera med Solvatten? Ta kontakt med oss så berättar vi mer!

Räkne-exempel