Räddar liv och sparar träd

SOCIAL, EKONOMISK OCH MILJÖMÄSSIG PÅVERKAN

Klimatprojekt i Tharaka, Kenya

I Kenya bor nästan 19 miljoner människor utan tillgång till säkert dricksvatten hemma, och endast 27% av befolkningen har tillgång till elektricitet. Därför är majoriteten av befolkningen starkt beroende av ved eller kol för att koka sitt vatten rent, eller värma det för hygien eller matlagning. Detta är oerhört tidskrävande och dyrt för familjer som redan lever på knappa resurser. Dessutom bidrar det växthusgasutsläpp och att många träd huggs ner istället för att få stå kvar och binda koldioxid, vilket på en nationell skala orsakar avskogning och minskad biologisk mångfald.

 

För att reducera utsläpp och stärka utsatta områdens resiliens, och samtidigt förbättra människors hälsa och levnadsvillkor, så samarbetar vi med organisationen International Aid Service i Tharaka-Nithi i Kenya. Hittills har vårt klimatprojekt nått mer än 40 000 människor med Solvatten, medan utsläppen minskat och fler träd har fått stå kvar.

 

Vi samarbetar med företag, organisationer och privatpersoner som är dedikerade att minska de globala utsläppen och samtidigt stötta de människor som redan påverkas av klimatförändringarnas effekter. Vårt klimatprojekt genomförs i nära samarbete med lokala hälso- och miljömyndigheter, och genererade krediter från minskade utsläpp verifieras av tredje part. 

 

Läs mer om hur vi mäter Solvatten’s klimatnytta: Impact of Solvatten