Solvatten’s grundare Petra Wadström utsedd till Årets Miljöhjälte 2020

”Allt började med en liten, kreativ idé om att förenkla vardagen. Inte min egen vardag, utan jag tänkte främst på kvinnor som lever i fattigdom, deras tunga vardag. Jag ville ge ett verktyg. Men hur skulle jag nu göra? Jag kunde inte sluta tänka på det. Så jag tog sats och började”.

Petra Wadström (vinnare Svenska Hjältar, 2020).

Berättelsen om Solvatten har bara börjat. I framtiden kommer alla människor förhoppningsvis ha rent, varmt vatten hemma med energi som är förnyelsebar, men vägen dit är fortfarande lång. Än idag måste miljontals människor rena och värma sitt dricksvatten genom att koka det med ved eller kol. Det är ett slitsamt arbete som dessutom kostar pengar, tar tid och är dåligt för miljön. Men om inte vattnet är rent är risken stor att barnen blir sjuka och ibland dör. Statistik från UNICEF/WHO visar på att ca 6.000 barn dör varje dag på grund av brist på hygien och rent dricksvatten (WHO/UNICEF 2016). Det är en enorm tragedi för alla men det finns människor och lösningar som visar vägen mot en bättre framtid.

 

Rent vatten och fler solhjältar behövs

Svenska folket har nominerat över 5 000 kandidater till Svenska Hjältar. En namnkunnig jury väljer sen vilka sju hjältar som skall prisas. Hjältarna prisas på Svenska Hjältar-galan den

17 december på Aftonbladet.se och i TV3.

 

I dessa tider finns det dessutom ett särskilt behov av att samlas kring de goda historierna, värmen och omsorgen som finns i Svenska Hjältar, säger Aftonbladets publisher Lena K Samuelsson.

 

”Jag vill rikta ett stort tack till alla de som möjliggjort och stöttat Solvattenprojektet. Det är fantastiskt att se engagemanget och den omtanke och medkänsla som finns i samhället. Det är hoppfullt för framtiden. Jag vill också passa på att tacka alla de som använder Solvatten. De är de riktiga hjältarna. Deras situation är långt ifrån självklarheter som el och rinnande dricksvatten, både rent och varmt från kran, i hemmet. De är också solhjältar. Som inspirerar fler att använda solens kraft. Deras dagliga användning av solljuset för att rena och värma vatten visar på ett direkt sätt att en omställning av samhället mot mer förnybart är möjligt. Klimatet är mänsklighetens ödesfråga och förebilder behövs nu och för kommande generationer” säger Petra Wadström, grundare och VD för Solvatten.

 

Mätbar skillnad för människa och miljö

Solvatten används av ca 400.000 personer, i b.la Kenya och Uganda. Förutom bättre hälsa och mer livsmöjligheter så är användning av solenergi bra för miljön. Träd som inte behöver användas till hushållseldning kan istället stå kvar och binda CO2. Solvattenprojekten minskar koldioxidutsläppen med ca en halv miljon ton och en skogsareal motsvarande 15.000 fotbollsplaner kan istället bevaras.

 

Covid och klimat

Människorna i utvecklingsländerna har det extra tufft och klimatförändringarna gör livet ännu svårare. Sjukdom spridsoch gör  det ännu mer viktigt att ha tillgång till rent vatten och förbättrad hygien hemma. Här hjälper Solvatten rent konkret och ger både skydd och kraft till bättre livsmöjligheter och en hållbar framtid. Bara genom samarbete kan vi förändra världen.