För flyktingbosättningar och värdsamhällen FÖRBÄTTRAD HÄLSA OCH FÖREBYGGANDE AV COVID-19 PLAN International OCH UNHCR i Uganda Efter flera års erfarenhet av att arbeta i Uganda samarbetar vi nu med PLAN International och UNHCR för barns rättigheter, utbildning och förbättrad WASH inom arbetet mot Covid-19. Som ett av världens minst utvecklade länder är Uganda värdland för […]

Klimatprojekt i Kenya

Räddar liv och sparar träd SOCIAL, EKONOMISK OCH MILJÖMÄSSIG PÅVERKAN Klimatprojekt i Tharaka, Kenya I Kenya bor nästan 19 miljoner människor utan tillgång till säkert dricksvatten hemma, och endast 27% av befolkningen har tillgång till elektricitet. Därför är majoriteten av befolkningen starkt beroende av ved eller kol för att koka sitt vatten rent, eller värma […]

Soroptimists International

SOROPTIMISTS AND SOLVATTEN Sisters around the world The Soroptimists work to improve the lives of women and girls in more than 60 countries. The member organisation are women in professions and business who work together at local, national and international levels to educate, empower and enable women and girls with an aim to improving their […]