News and more

Solvatten i Uganda

För flyktingbosättningar och värdsamhällen FÖRBÄTTRAD HÄLSA OCH FÖREBYGGANDE AV COVID-19 PLAN International OCH UNHCR i Uganda Efter flera års erfarenhet

Read More »

Klimatprojekt i Kenya

Räddar liv och sparar träd SOCIAL, EKONOMISK OCH MILJÖMÄSSIG PÅVERKAN Klimatprojekt i Tharaka, Kenya I Kenya bor nästan 19 miljoner

Read More »

Shared Value

Shared Value Partnership Collaboration is Key to Ensure Success Everybody Can Contribute. Creating shared goals within a community such as

Read More »