VÅRA PROJEKT

Att skapa solskenshistorier

Vi arbetar för att minska förekomsten av vatten- och hygienrelaterade sjukdomar på platser där infrastruktur samt elektricitet saknas. Detta gör vi genom att öka tillgången till rent och varmt vatten från solenergi, med hjälp av Solvatten. Medan detta förbättrar familjers socioekonomiska förutsättningar så minskar det även deras behov av att elda med ved och kol för att möta sina mest grundläggande behov – rent dricksvatten och uppvärmt vatten för matlagning samt hygien. Hittills har våra projekt och samarbeten hjälpt oss nå mer än 500 000 människor över hela världen. 

 

För att stärka den positiva påverkan så implementeras Solvatten i projekt som även fokuserar på utmaningar kopplat till utbildning, WASH, jämställdhet, miljö eller klimat. Detta har exempelvis gjorts genom att kombinera Solvatten tillsammans med skolprogram, spargrupper för kvinnor, trädplantering och främjande av säker vattenförvaring eller förbättrad handtvätt med ”TippyTaps”. 

 

Under Stories, eller länkarna nedan, finns fördjupad inblick i tidigare och nuvarande projekt.

Nuvarande projekt

STEG FÖR STEG

Hur projekt fungerar

Våra samarbeten är väsentliga för att nå ut till de människor som behöver Solvatten som mest. Dessa är stegen från idé till verklighet.

GÖR DET MÖJLIGT

Fältarbete och implementation

Med ett par veckors förbehåll kan vi leverera upp till 10.000 Solvatten per månad. Vi kan även erbjuda utbildningar för kunskapsöverföring, träningsmanualer och liknande stöd för implementation samt hjälp med transporter. 

Positiva effekter på FN's hållbara utvecklingsmål