Om oss

HISTORIK

Allt börjar med rent vatten

Solvatten är en uppfinning som skapats av Petra Wadström. Historian tog sin början i Australien under sent 90-tal, där Petra med familj levde under en period med mycket kreativitet. Under sin tid i Australien slogs Petra av överflödet och intensiteten i solljuset. Hon var övertygad om att solens kraft skulle kunna utnyttjas mer och att den kraften skulle kunna förbättra liv för många människor i fattigdom.

Allting tog sin början i Australien. Den mängd solenergi som träffar landets yta är enorm. Den skulle kunna användas bättre. Istället används fossilenergi till exempelvis vattenuppvärmning.

Idéen växte fram och material, funktion och design testades för att kunna maximera effekten av solens UV-strålning samt värme. Tidiga tester visade att solstrålarna kunde användas för att både rena och värma vatten. Petra lät tillverka en test-serie av produkten och förundersökningar gjordes för vidare studier. Solvattens effekter validerades i en mängd olika sammanhang för att säkerställa reninggrad, livscykelkostnader, energibesparingseffekter och socioekonomiska fördelar. Sedan 2011 produceras Solvatten i en serieproduktion som är anpassad för stora volymer. Idag används Solvatten i över 40 länder runtom i världen och förbättrar liv för mer än 450.000 människor.

Vår vision och syfte

Alla har rätt att leva ett friskt och värdigt liv där tillgång till rent samt varmt vatten hemma är en grundläggande förutsättning. Vi är ett ändamålsdrivet företag med syfte att ge människor i utvecklingsländer rent och varmt vatten på ett bärbart samt miljövänligt sätt. Vårt mål är att nå mer än en miljon användare innan år 2030, detta kan vi göra genom att samarbeta med privata och internationella kunder samt partners.

Solvatten består av tre delar: Solvatten AB, Solvatten Insamlingsstiftelse och Solvatten Charitable Foundation USA. Solvatten AB tillverkar Solvatten produkten, säljer och genomför projekt. Stiftelsen i Sverige och Stiftelsen i USA finansieras huvudsakligen från andra bidragande stiftelser och allmänhet som vill stödja vårt arbete. 

Team

Petra Wadström
CEO & Founder
 
Oliwer Wadström
Deputy CEO

 

Julia Toft Sandén
Program Manager
 
David Wadström
Head of Marketing and Communications
 
Felicia Monteverde Holmgren
Communications
 
Louise Eklund
Economics via ScratchGruppen

Advisors

Magnus Ledin
Serial Entrepreneur
 
Mattias Danielsson
CFO, Yubico
 
Fredrik Krantz
Sales Manager, Yubico
 
Erik Josephson
CEO, Clean Project International
 
Marcus Grunewald
Public Grants and Finance,
Clean Project International
 
Gustav Wettergren
Legal and Accounting
Erica Krishnamurthy
Charitable Giving, USA
 
Carl Wadström
MD, PhD, & Co-founder
 
Catharina Skjöldebrandt
Fundraiser
 
Richard von Essen
Brand Advisor
 
Mats Wennberg
Ex CEO, Microsoft Nordic
 
Göran Frisk
Former Captain, Swedish Navy; Missionary
 

Kontakta oss

Telefon

+46 8 777 29 05

Adress

Roslagsgatan 56, 113 54 Stockholm

UTMÄRKELSER

Nomineringar och priser

Solvatten har haft glädjen och äran att ta emot en rad priser samt utmärkelser under åren. Både Solvatten och dess grundare Petra Wadström har tagit emot nationella- och internationella priser samt nomineringar. 

När Barack Obama var på statsbesök i Sverige besökte han Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Petra blev inbjudan att presentera Solvatten och demonstrera hur användandet runtom i världen förbättrar hälsa, stärker kvinnor och reducerar utsläpp av växthusgaser.

Ett urval av utmärkelser och erkännanden

Tekniska museet i SanJose, USA väljer Solvatten Technology For Global Good https://www.thetech.org/tech-global-good-1/2018-laureate

En europeisk tävling som erkänner Europas mest begåvade och framgångsrika kvinnliga företagare

Belöna enastående innovationer i WASH med betydande inverkan på tropiska sjukdomar

Solvatten är en av femton globala lösningar som kan generera ekonomisk tillväxt och öka produktiviteten och samtidigt minska användningen av naturens resurser och avfallsproduktion.

Solvatten tilldelas för hur det används för att hantera utmaningar för klimatförändringar. Priset leddes av FN: s klimatförändringssekretariat, UNFCCC

Mittuniversitetet, med stöd av Schwab Foundation, har tilldelat Petra Wadström och Solvatten eftersom det är en lösning som syftar till att förbättra livet för miljoner som lever i fattigdom.

Representanter för Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin, Kungliga vetenskapsakademin, Kungliga lantbruks- och skogsbruksakademin och Svenskt Näringsliv beviljade Solvatten ett bidrag år 2009. Bidraget beviljas årligen för att främja forskning, teknisk utveckling och företagande som bidrar till ett hållbart utnyttjande av naturresurser och bevarandet av den biologiska mångfalden.

”Solvatten är ett perfekt exempel på hur mänskligheten kan använda solen som en källa för att förbättra och i detta fall rädda liv. Det är exakt den typ av lösning vi vill främja med en Sol blossa tilldela.”

Petra Wadström vann det prestigefyllda Änglamark-priset som delas ut varje år genom att uppmuntra och lyfta fram initiativ inom miljöområdet. Ämnet för 2011 var bevarande av naturresurser. Juryn motiverade sitt val med att säga: ”Solvatten är en enkel lösning på ett stort globalt problem genom behandling och uppvärmning av vatten. Det faktum att det också minskar det hårda arbete som kvinnor måste göra och räddar skogarna som annars skulle brännas för att värma vatten är ett annat exempel på innovativ resurshantering

London 2012. Solvatten tilldelades priset för bästa innovation.

Solvatten ställde ut tillsammans med de bästa svenska innovationerna i den svenska paviljongen vid Shanghai Expo 2010. Utställningsmässan hade cirka 70 miljoner besökare.

För den bästa svenska uppfinningen till minne av Alfred Nobel, 2008. Juryn, som består av en respektabel grupp akademiker och chefer för svenska företag, förklarade sitt beslut: ”Skapa-stipendiet går till en innovation som kan tillgodose de behov som de möter som lever i fattigdom. Solvatten-uppfinningen kan underlätta ett bättre liv för hundratals miljoner människor.

Swea International är ett kvinnornätverk som främjar svensk kultur och tradition i världen.

Polhemspriset är ett mycket prestigefyllt svenskt pris som delas ut av Sveriges Ingenjörer för en teknisk innovation på hög nivå eller en genialisk lösning av ett tekniskt problem.Solvatten har nominerats av en internationell expertpanel med fokus på energi och hållbar utveckling. Juryn valde ut de mest hållbara lösningarna och tilldelade Solvatten för FN: s Habitat i Mali, Project.

Priset delas ut varje år av Swentec (Svenska miljöteknologirådet), VINNOVA (Svensk myndighet för innovation och hållbar tillväxt), Energimyndigheten och Sveriges ekonomiska och regionala byrå.

WWF har tilldelat Solvatten utmärkelsen Climate Solver. ”Solvatten är ett inspirerande exempel på en teknik som minskar användning av icke-förnyelsebart bränsle. Det är en klimatlösning med stor potential att minska koldioxidutsläppen och samtidigt hjälpa de som drabbas av klimatkrisen”