KLIMATKOMPENSERA MED SOLVATTEN

Minska behovet att elda

Att värma och koka vatten rent över öppen eld är en del av vardagen för nära  2 miljarder människor. Bränslet som används kommer från träd och skog som i snabb takt försvinner. När skogen försvinner ökar risk för individer och samhällen att drabbas av naturkatastrofer. Dessutom binder skog koldioxid och ger oss syre att andas.

 

Solvatten minskar vedeldning med cirka 50% vilket motsvarar ca 6-8 träd per år. Konservativt räknat är det ca 1 ton koldioxid per år som inte behöver släppas ut. Dessutom så blir framtiden bättre och ljusare för alla då Solvatten har positiv påverkan på samtliga FN’s hållbarhetsmål. Privatpersoner, organisationer och företag kan minska sin klimatpåverkan genom att investera i Solvatten’s klimatprojekt.

FN uppmärksammar Solvattenprojektet med utmärkelsen Momentum For Change och även Världsnaturfonden, WWF lyfter fram Solvatten som en ”Climate Solver”.

FN’S KLIMATSEKRETARIAT, UNFCCC 

Klimatkrisen kan avvärjas

Att minska globala utsläpp av växthusgaser med ny teknik är enligt FN helt nödvändigt. Klimatsmarta lösningar behövs för att bromsa och lindra effekterna av klimatkrisen. Solvatten är en lösning som kan bidra till en positiv utveckling genom att hjälpa familjer i klimatdrabbade länder.

 

Eftersom det är de rika länderna som historiskt sett bär huvudansvaret för utsläpp av växthusgaser och det är de fattiga som drabbas värst så måste gemensamma satsningar göras för att lyfta fram och skapa möjligheter för de mest utsatta. 

 

Att minska sitt klimatavtryck så mycket det går är viktigt, men ibland går det helt enkelt inte att undvika utsläppen. Att kompensera för de globala utsläppen med Solvatten är ett konkret sätt att ta ansvar för sina utsläpp. Klimatkrisen kan avvärjas, men då måste vi gå från ord till handling. 

 

HUR VI MÄTER

Solvatten Impact

Det är lätt att se klimatnyttan i Solvattens klimatprojekt. Vi använder digitala verktyg för att mäta och samla in data. 

Läs mer här.

VÅRA SAMARBETEN

Solvatten hjälper på ett engagerande, hållbart och långsiktigt sätt. Vi hjälper våra kunder att ta ansvar för sin klimatpåverkan. Tillsammans kan vi minska skadan från klimatpåverkan som drabbar människa och miljö.

Här är några av de företag och samarbeten som medverkar och bidragit till Solvattenprojekt.


"Vi samarbetar med Solvatten för de positiva effekter som skapas. Bra för människa, miljö och klimat"
Åsa Domeij Axfood
Läs mer