Vad är Solvatten?

KOMBINATIONSLÖSNING

Teknik för en bättre värld

Solvatten är en kombinerad vattenrenare och vattenvärmare. Den har tagits fram speciellt med tanke på familjer som lever off-grid i utvecklingsländer där tillgång till rent vatten och infrastruktur är begränsat. Den är konstruerad för att hålla i många år och behöver bara solljus för att fungera – det gör lösningen mycket kostnadseffektivt per liter rent, varmt vatten.

Solvatten minskar den dagliga användningen av ved och kol samtidigt som den förenklar processen för att rena och hetta upp vatten i hemmet. Människor spar tid och pengar, samtidigt som hygien och hälsa förbättras. En Solvatten beräknas förse en familj med rent, varmt vatten i 7-10 år och kan på så vis ha en livsavgörande betydelse för speciellt barn under 5 år, då risken är störst att dö sjukdomar.

Allt som behövs är solljus.

SÅ HÄR FUNGERAR DET

Tillsätt vatten och solljus

Att soldesinfektion kan vara en effektiv metod för att rena förorenat vatten är känt sen länge och väldokumenterat. Solvärme i kombination med solens ultravioletta strålning (UV) förstör bindningarna i mikroorganismernas DNA, vilket oskadliggör och förhindrar reproduktion. Solvatten utnyttjar metoden maximalt och kan värma vattnet vidare upp till +75 °C, vilket är användbart för till exempel matlagning samt hygienändamål. 

Solvatten är bäst lämpad att användas på tropiska breddgrader där medeltemperatur är hög och solen lyser starkt. Solvatten kan användas under molniga dagar, men inte under fullt täckande moln eller regn.

1

OpenedLikeABook

Öppnas som en bok

Varje Solvatten består av två behållare om fem liter som fylls genom den svarta öppningarna.

2

JustAddSun

Energi från solen

Behållaren placeras i direkt solljus och vattnet värms upp samtidigt som det exponeras för solens ultravioletta strålning.

3

PurifiedByRadiation

Rening av solen

Kombinationen av värme och UV-ljus är en effektiv metod för att rena vatten. Vid varmt och soligt väder tar det ca 2-6 timmar.

4

ClearedToUse

Redo att användas

En indikator visar användaren när reningsprocessen är fulländad – en ledsen röd smiley ändras till glad och grön när processen är klar.

GLOBAL UTMANING

Vatten finns, men rent vatten är en bristvara

Att inte ha rent vatten hemma betyder försämrad hälsa och hygien för miljoner människor som lever i fattigdom. En av tre människor i världen lever utan tillförlitliga källor för vatten och elektricitet och majoriteten av dem lever också utan tillgång till rent vatten.

Bristen på infrastruktur och elektricitet leder till att människor använder ved och kol för matlagning, tvätt samt för att hetta upp och koka vatten. Upp till 70% av den energi som används i länder söder om Sahara används för just dessa ändamål, vilket påverkar människa, samhälle, miljö och klimatet negativt. Kol och vedeldning gör att skog samt växtlighet försvinner. Inandning av eldrök i hemmet är dödligt och brännskador kan ge svåra och livslånga skador.

Dagliga utmaningar för människor som lever i fattigdom

1.9

Miljarder människor i världen har inte säkert eller rent vatten från en kran i hemmet (WHO).

2.7

Miljarder människor, 38% av världens befolkning, eldar trä och kol i hushållet.

767

Miljoner människor lever på mindre än 1,90 dollar per dag (WorldBank).

4

Miljoner människor per år dör i förtid på grund av sjukdomar orsakade av luftföroreningar från matlagning över öppen eld.

GÖR SKILLNAD

Konkret hjälp som funkar

Solvattens positiva påverkan har mätts noggrant sedan start. En rad intressanta perspektiv har tillkommit som till exempel  Solvattens positiva miljöpåverkan, hur kvinnans situation påverkas, det sociala perspektivet med mera. Något som tydligt särskiljer Solvatten från andra vattenrenare på marknaden är att användarfrekvensen är så hög. Vi har sett att Solvatten har ändrat människors vanor och rutiner. Till och med männen i starkt kulturellt könsuppdelade samhället tycker att vattenrening är okej att sysselsätta sig med. Att hålla sjukdomar borta blir så mycket enklare när en produkt också sparar pengar. Hög kvalité och smart design är också centralt för att produkten ska användas, vilket är en nyckel till förbättrad hälsa.

Hushåll med tillgång till rent, varmt vatten leder till förbättrad hygien, hälsa och livskvalité. Användningen av Solvatten förenklar vardagen för individer och samhällen. Dessutom är det skonsamt mot vegetation och skogen i dess närhet.

En hållbar framtid

1

Solvatten tacklar några av de underliggande faktorer som hindrar människor att ta sig ut ur fattigdom genom att förbättra hälsa och produktivitet. Tiden som frigörs ger bättre förutsättningar för inkomstgenererande aktiviteter och kostnader för ved samt medicin minskar.

2

Begränsad möjlighet att sköta sin hygien, i samband med brist på rent vatten orsakar och förvärrar undernäring, speciellt bland barn. Solvatten bekämpar vatten- och hygienrelaterade sjukdomar som magmask. Det värmda vattnet gör övergången från bröstmjölk till gröt och vatten mindre riskfylld.

3

Solvatten oskadliggör parasiter, virus och vattenburna bakterier som orsakar svåra sjukdomar som kolera, tyfoid eller diarré. Tillgång till rent, varmt vatten har goda effekter på både barn och vuxnas hälsa.

4

God hälsa innebär mer tid för skola och utbildning. Dessutom avlastas barnen ansvar för att hämta ved och vatten från källor på lång distans. De pengar familjer spar vid användning av Solvatten kan investeras i utbildning för både barn och vuxna.

5

I många utvecklingsländer prioriteras pojkars skolgång före flickornas vid brist på pengar för skolavgifter. Solvatten ger ekonomiskt goda effekter i både sparande och produktivitet, vilket ökar förutsättningarna för flickors utbildning. Detta leder även till ökade möjligheter för kvinnors jämställdhet och självständighet, då de bättre kan försörja och ta hand om sig själva och sina barn med hälsan i behåll.

6

Solvatten värmer även vatten, vilket förbättrar förutsättning hygien och hälsa då det lättare tar bort smuts och orenheter.

7

Solvatten drivs av 100% grön energi från solens strålar!

8

God hälsa, mer tid och minskade kostnader ger ekonomiskt goda möjligheter! Färre sjukdagar ger mer tid för förvärvsinkomst och ökad möjlighet för högre utbildning ger bättre förutsättningar i arbetslivet som vuxen.

9

Solvatten är en innovativ teknologi som bygger broar mellan humanitärt bistånd och utveckling med hållbar resurseffektivitet.

10

Rent, varmt vatten i kranen är en avlägsen dröm för över en miljard människor. Jämställdhet innebär jämställd tillgång till de grundläggande byggstenar som vi människor behöver.

11

Solvatten förser människor med rent, varmt vatten från en hållbar, CO2-neutral energikälla. Den energieffektiva tekniken underlättar det tryck som urbaniseringen orsakar energi- och vattenförsörjningen. Urbana samhällen blir också mindre utsatta för nedskärningar av elkraft och vattenrelaterade katastrofer.

12

Användning av Solvatten tar till vara på vatten, energi och tid.

13

Över 800 miljoner hushåll i världen använder för tillfället sig av fasta bränslen. För varje hushåll som byter från fasta bränslen till användning av Solvatten för att rena vatten, minskar deras koldioxid med 1 ton varje år.

14

Genom reducerade utsläpp av koldioxid, minskar försurning av haven som annars förstör ekosystem under vatten.

15

Sedan år 2009 har Solvatten minskat behovet av att avverka över 1000 hektar skog

16

Världens befolkning samexisterar med begränsade resurser. Detta leder till konflikter, bland annat över tillgång till vatten och bränslen. Solenergi genom Solvatten hindrar dessa konflikter och verkar förebyggande för hälsosammare samhällen och familjer med ljusare förutsättningar.

17

Solvatten engagerar människor, organisationer och företag världen över. Arbetet skapar medvetenhet, praktisk handling och ekonomiska möjligheter både lokalt och internationellt. Vi samarbetar över gränserna för privat sektor, non-profit och akademiska syften. Dessutom undviker vi att arbeta i separata utvecklingsområden. Istället bygger vi broar mellan de sektorer som arbetar för hälsa, energi, miljö, ekonomi, hjälp till självhjälp, katastrofhjälp och andra utmaningar kring hållbar utveckling genom en tvärsnittsmetod.

VANLIGA FRÅGOR

Solvatten använder sig av tre erkända metoder för vattenrening:

  1. Filtrering; Vatten fylls på genom ett hål med tygfilter där större partiklar fångas.
  2. Värmepastörisering; Värme från solen värmer upp vattnet och dödar patogent material.
  3. UV-desinfektion; Hög temperatur i samband med UV-ljus skadar mikroorganismernas DNA, vilket hindrar dem från att reproduceras.

Solvatten är väldigt enkel att använda. Fyll enheten med vatten och placera den sedan i en vinkel mot solen. Inom 2-6 timmar visar indikatorn en grön smiley, vilket betyder att vattnet är rent för användning. Enkelheten och effektiviteten av behandlingen gör den också mycket tillförlitlig. Se teknisk information nedan för att läsa mer om dess kapacitet.

Förutom att rena vatten, stärks användarfamiljer genom att det sparas tid och pengar samtidigt som användningen minskar belastning på miljön. Metoden ger familjer den grundläggande infrastrukturen för rent, varmt vatten som vi alla behöver – vatten för att dricka, laga mat och städa. Fördelarna är många och varierande. Se listan ovan; Solvatten och SDG.

Solvatten består dels av Solvatten AB och den Svenska respektive Amerikanska  insamlingsstiftelsen. Den svenska insamlingsstiftelsen innehar 90-konto. Stiftelserna finansieras i huvudsak från andra bidragsgivande stiftelser.  

Bidrag och köp av Solvatten

Ja, bara klicka på ”Donera” i menyn ovan. 

Vi är stolta över vår historia med framgångsrika företagssamarbeten.  Många av våra samarbetspartner engagerar sig i Solvattens arbete för att klimatkompensera, utveckla sitt CSR-program och för att säkra hälsan hos anställda som arbetar i utvecklingsländer, exempelvis kaffeodlingar. Kontakta gärna oss om ni vill initiera ett partnerskap för en ljusare framtid!

Självklart! I huvudmenyn hittar du länkar till webbshoppen där du kan köpa individuella Solvatten. Om du är intresserad av att köpa flera enheter, eller en hel pall (72 enheter), var god kontakta vårt säljteam direkt på info@solvatten.se

Tekniska och praktiska frågor

Solvatten har en robust design för att klara av påfrestning och kontinuerlig användning. Ett av målen vid utformningen var att säkerställa att den skulle hålla under den tid då barn är som mest sårbara för de symptom som vattenburna sjukdomar medför, vilket är deras 5 första levnadsår. I genomsnitt har Solvatten visat sig fungera i ca 7 år, men vid varsam användning kan den hålla längre.

Mängden ”e-coli bakterier” i ett vattenprov ger indikation på dess biologiska kvalitét. Förekomsten av e-coli indikerar ”fekal” kontaminering av människor eller varmblodiga djur och förekomsten av andra, eventuellt farligare, patogena organismer. För att ge en indikation på skala och vad som anses vara en säker kontaktnivå är den högre standarden för badvatten i EU mindre än 100 e-coli kolonier / 100 ml, medan WHOs säkra dricksvattenstandard är mindre än 1 koloni / 100 ml. Solvatten har gett provsvar på vatten som tidigare innehållit över 200 000 kolonier / 100 ml, med ett resultat som uppfyller WHOs dricksvattenstandard på mindre än 1 koloni / 100 ml.

Dessutom hör Solvatten till en ovanligt liten grupp av vattenreningssystem som kan behandla mycket resistenta former av bakterier, virus och parasiter. USEPA-certifierade test som genomfördes i Kalifornien 2014 visade att vatten som behandlas av Solvatten nådde kategorin ”Mycket Skyddande”, vilket eliminerar parasiter, virus och e-coli. Denna nivå kan inte uppnås via klor eller vanligt filter. 

Den enda delen som kan behöva bytas ut är filtret, som enkelt kan bytas ut med en vikt bit av lokalt framställd trasa. Vi rekommenderar även rengöring på insidan av Solvatten regelbundet så att den fortsätter att fungera effektivt. Detta är lätt att göra; Lägg helt enkelt en handfull torra bönor, ris eller linser och lite vatten i enheten, före skakning och sköljning. Mjuka ullbollar är ett annat alternativ här. Använd inte sand eller tvättmedel, eftersom det kan skrapa och förstöra ytan

En Solvatten mäts till 36x47x13 cm. Den väger 2,7 kg ofylld, och rymmer 10 liter vatten.

Att få rent, varmt vatten tar ca 2-4 timmar under en solig dag. Vid molnigare väder tar processen ca 5-6 timmar. Vid optimalt väder kan Solvatten användas fyra gånger per dag, vilket ger 40 liter behandlat vatten. Metoden funkar ineffektivt vid tjockare moln eller regn.

Solvatten fungerar som bäst i områden med många timmar av solsken. Temperaturen är ofta inte något som skapar hinder (Solvatten har använts i Sverige), men värme ger en effektivare reningsprocess.

Ja, vi har fått ta del av många innovativa idéer för användning. Bland annat på förlossningsenheter, men också för att tvätta kors spenar innan mjölkning för renare mjölk som håller längre.

Ja, materialet som används för att tillverka Solvatten är godkänt av FDA.

Ja, tydligt strukturerade, grafiska instruktioner är tryckta på behållaren. Idag har vi möjlighet att ta fram print på engelska, spanska, franska, portugisiska, urdu, hindi och swahili.

Ja, dock rekommenderar WHO användning inom 24 timmar för allt vatten som på något vis behandlats.

Solvatten används aktivt i en bred blandning av områden. Exempelvis bland skolor, vårdcenter, organisationer som arbetar vid katastrofer och flyktingläger.