Om oss

HISTORIK

Allt börjar med rent vatten

Solvatten är en uppfinning som skapats av Petra Wadström. Historian tog sin början i Australien under tidigt 90-tal, där Petra med familj levde under en period med mycket  kreativitet.  Under sin tid i Australien slogs Petra av överflödet och intensiteten i solljuset. Hon var övertygad om att solens kraft  skulle kunna utnyttjas mer och att den kraften skulle kunna förbättra liv för många människor i fattigdom.

Allting tog sin början i Australien. Den mängd solenergi som träffar landets yta är enorm. Den skulle kunna användas bättre. Istället används fossilenergi till tex vattenuppvärmning.

Idéen växte fram och material, funktion och design testades för att kunna maximera effekten av solens UV-strålning och värme. Tidiga tester visade att solstrålarna kunde användas för att både rena och värma vatten. Petra lät tillverka en test-serie av produkten och förundersökningar gjordes för vidare studier. Solvattens effekter validerades i en mängd olika sammanhang för att säkerställa reninggrad, livscykelkostnader, energibesparingseffekter och socio-ekonomiska fördelar. Sedan 2011 produceras Solvatten i en serieproduktion som är anpassad för stora volymer. Idag används Solvatten i över 20 länder runtom i världen, och förbättrar liv för över 370.000 människor.

Vi är Solvatten

Vår vision och syfte

Vision

Alla lever ett friskt och värdigt liv med tillgång till rent och varmt vatten. 

 

Syfte

Att på ett hållbart och förnyelsebart sätt förbättra livsvillkoren för människor utan tillgång till rent och varmt vatten.  

 

Mål

Att nå mer än en miljon användare innan år 2030.

 

Solvatten AB

Solvatten AB är ett socialt och ändamålsdrivet företag som samarbetar med privata och internationella kunder samt partners. Solvatten AB tillverkar, säljer och exporterar Solvattenprodukten.

 

Solvatten Insamlingsstiftelse

Solvatten insamlingsstiftelse startades 2013. Stiftelsen möjliggör för allmänhet, organisationer, företag och andra stiftelser att donera medel till ”Solvattenprojekt” vilka riktar sig till att tillgodose människor i utvecklingsländer med varmt och rent vatten. Stiftelsen är innehavare av 90-konto och finansieras huvudsakligen från andra bidragande stiftelser och allmänhet som vill stödja vårt arbete. Läs mer här.

 

Solvatten Charitable Foundation USA

Solvatten Charitable Foundation USA startades 2016. Solvatten Charitable Foundation USA ger individer och organisationer i USA möjligheten att hjälpa till att stödja Solvattens Safe Water Projects genom donationer, bidrag, partnerskap och volontärmöjligheter. Läs mer här.

Kontakta oss

Phone

+46 8 777 29 05

Adress

Roslagsgatan 56, 113 54 Stockholm, Sweden

UTMÄRKELSER

Nomineringar och priser

Solvatten har haft glädjen och äran att ta emot en rad priser och utmärkelser under åren. Både Solvatten och dess grundare Petra Wadström har tagit emot nationella och internationella priser och nomineringar för Solvattens arbete och det konkreta bidrag som Solvatten gör genom att möjliggöra hållbar och säker tillgång till rent varmt vatten till de som behöver det som mest.

När Barack Obama var på statsbesök i Sverige besökte han Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Petra blev inbjudan att presentera Solvatten och demonstrera hur användandet runtom i världen förbättrar hälsa, stärker kvinnor och reducerar utsläpp av växthusgaser.

Ett urval av utmärkelser och erkännanden

Tekniska museet i SanJose, USA väljer Solvatten Technology For Global Good https://www.thetech.org/tech-global-good-1/2018-laureate

En europeisk tävling som erkänner Europas mest begåvade och framgångsrika kvinnliga företagare

Belöna enastående innovationer i WASH med betydande inverkan på tropiska sjukdomar

Solvatten är en av femton globala lösningar som kan generera ekonomisk tillväxt och öka produktiviteten och samtidigt minska användningen av naturens resurser och avfallsproduktion.

Solvatten tilldelas för hur det används för att hantera utmaningar för klimatförändringar. Priset leddes av FN: s klimatförändringssekretariat, UNFCCC

Mittuniversitetet, med stöd av Schwab Foundation, har tilldelat Petra Wadström och Solvatten eftersom det är en lösning som syftar till att förbättra livet för miljoner som lever i fattigdom.

Representanter för Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin, Kungliga vetenskapsakademin, Kungliga lantbruks- och skogsbruksakademin och Svenskt Näringsliv beviljade Solvatten ett bidrag år 2009. Bidraget beviljas årligen för att främja forskning, teknisk utveckling och företagande som bidrar till ett hållbart utnyttjande av naturresurser och bevarandet av den biologiska mångfalden.

“Solvatten är ett perfekt exempel på hur mänskligheten kan använda solen som en källa för att förbättra och i detta fall rädda liv. Det är exakt den typ av lösning vi vill främja med en Sol blossa tilldela.”

Petra Wadström vann det prestigefyllda Änglamark-priset som delas ut varje år genom att uppmuntra och lyfta fram initiativ inom miljöområdet. Ämnet för 2011 var bevarande av naturresurser. Juryn motiverade sitt val med att säga: ”Solvatten är en enkel lösning på ett stort globalt problem genom behandling och uppvärmning av vatten. Det faktum att det också minskar det hårda arbete som kvinnor måste göra och räddar skogarna som annars skulle brännas för att värma vatten är ett annat exempel på innovativ resurshantering

London 20012. Solvatten tilldelades priset för bästa innovation.

Solvatten ställde ut tillsammans med de bästa svenska innovationerna i den svenska paviljongen vid Shanghai Expo 2010. Utställningsmässan hade cirka 70 miljoner besökare.

För den bästa svenska uppfinningen till minne av Alfred Nobel, 2008. Juryn, som består av en respektabel grupp akademiker och chefer för svenska företag, förklarade sitt beslut: ”Skapa-stipendiet går till en innovation som kan tillgodose de behov som de möter som lever i fattigdom. Solvatten-uppfinningen kan underlätta ett bättre liv för hundratals miljoner människor.

Swea International är ett kvinnornätverk som främjar svensk kultur och tradition i världen.

Polhem-priset är ett mycket prestigefylt svenskt pris som delas ut av Swedish Association of Graduate Engineers (tidigare Civilingenjörsförbundet och Svenska Teknologiförbundet) för en teknisk innovation på hög nivå eller en genial lösning på ett tekniskt problem.

Solvatten har nominerats av en internationell expertpanel med fokus på energi och hållbar utveckling. Juryn valde ut de mest hållbara lösningarna och tilldelade Solvatten för FN: s Habitat i Mali, Project.

Priset delas ut varje år av Swentec (Svenska miljöteknologirådet), VINNOVA (Svensk myndighet för innovation och hållbar tillväxt), Energimyndigheten och Sveriges ekonomiska och regionala byrå.

WWF har tilldelat Solvatten utmärkelsen Climate Solver. ”Solvatten är ett inspirerande exempel på en teknik som minskar användning av icke-förnyelsebart bränsle. Det är en klimatlösning med stor potential att minska koldioxidutsläppen och samtidigt hjälpa de som drabbas av klimatkrisen”