PETRA WADSTRÖM WINNER

Änglamarkspriset

 

Petra Wadström, inventor of Solvatten winner of the prestigious Swedish Änglamark prize.

 

Jurys motivation: Solvatten is an easy to use solution to a global problem. Access to safe water is scarce and brings hardship for people every day, mainly women. Using Solvatten benefits the woman in many ways as she will spend less time and money on fuelwood. Solvatten has a positive environmental impact since it saves trees and CO2 emissions and therefore a great example of an innovative sustainable solution. 

 

Juryns motivering Solvatten är en enkel lösning på ett stort globalt problem. Rent vatten är en bristvara i stora delar av världen vilket resulterar i stort lidande för många personer och ett hårt arbete för många kvinnor runt om i världen. Det är ofta kvinnorna som får gå lång väg för att hämta vatten, och ordna ved för att kunna värma vattnet så att det går att dricka. Solvatten är en enkel lösning på ett stort globalt problem genom att rena och värma vatten. Att det dessutom minskar kvinnornas hårda arbete och spar den skog som annars skulle eldats upp för att värma vatten är ytterligare exempel på innovativ resurshållning.

 

 

Änglamarkspriset går till Petra Wadström och Solvatten