Samarbeta med oss

FÖRETAGSAMARBETEN – CSR OCH KLIMATNYTTA

En bättre framtid är möjlig

Genom att samarbeta med Solvatten blir företag direkt medverkande till att världen blir en bättre plats både på kort och lång sikt.  Solvatten skapar engagemang hos anställda, hjälper företaget att balansera klimatavtryck och stärka varumärket. Här är några skäl till att svenska företag gärna samarbetar med oss:

1

KLIMATKOMPENSERA MED STORT HJÄRTA

Användning av Solvatten ger mätbar klimatnytta och hjälper människa och miljö som påverkas hårdast av klimatförändringar. Klimatnyttan som uppstår kan användas i företags hållbarhetsredovisning för att minska klimat(o)balansen.

 

2

ENGAGERA ALLA

Framtidsfrågor engagerar fler och fler, både hemma och på jobbet. Ert företag kan aktivt vara med och bidra tillFN’s hållbarhetsmål och göra skillnad. Skapa solskenshistorier som syns, gillas och kan delas av många. Visa gott exempel med Solvatten.

3

HÅLLBART PÅ RIKTIGT

Företag som tex importerar jordbruksprodukter, tex kaffe eller kakao från utvecklingsländer kan på ett konkret och synligt sätt göra livet lättare för småbrukarna genom att tillgodose dem med Solvatten. Transporternas utsläpp har mindre global klimatpåverkan om Solvatten kan används av fler.

VÅRA SAMARBETEN

Här är några av de företag, organisationer och stiftelser som medverkar och bidragit till Solvattenprojekt.

Stiftelser

Företagssamarbeten

Hjälporganisationer vi samarbetar med