Företagssamarbete

FÖRÄNDRINGSKRAFT

Hållbarhet lönar sig

Att samarbeta med Solvatten är en bra investering. Genom att samarbeta med oss kan er verksamhet vara med och bidra till en mer hållbar och rättvis framtid. Låt ert företag visa vägen genom att satsa på en konkret innovation som gör skillnad. 

  • Klimatkompensera. Solvatten möjliggör en konkret energiomställning från vedeldning till förnyelsebart. Att minska beroendet av vedbränsle som energikälla (för att värma, koka och rena vatten)är ett konkret sätt att spara träd och få skogar att växa samtidigt som man bidrar till social hållbarhet hos de som drabbas värst av klimatkrisen. Så här går det till.
 
  • Engagemang för framtidsfrågor. Hållbarhet och ansvarsfullt företagande har stor betydelse för personal, kunder, partners och vid rekryteringar. 
 
  • Företag med verksamhet eller leverantörer på tillväxtmarknader kan köpa in eller driva egna Solvattenprojekt för att göra arbetet och livssituationen bättre i hela värdekedjan. (Tex inom jordbruksprodukter som kaffe, te, kakao etc.

 

  • Som företag kan ni även donera till Solvatten Insamlingsstiftelse, bidra till specifika projekt eller göra gemensamma kampanjer med oss. Kontakta oss så berättar vi mer.

HUR SOLVATTEN FUNGERAR

Tillsätt vatten och solljus

Att soldesinfektion kan vara en effektiv metod för att rena förorenat vatten är känt sen länge och väl dokumenterat. Solvärme i kombination med solens ultravioletta strålning (UV) förstör bindningarna i mikroorganismernas DNA, vilket oskadliggör och förhindrar reproduktion. Solvatten utnyttjar metoden maximalt och kan värma vattnet vidare upp till +75 °C, vilket är användbart för tex matlagning och hygienändamål. 

Solvatten är bäst lämpad att användas på tropiska breddgrader där medeltemperatur är hög och solen lyser starkt. Solvatten kan användas under delvis molniga dagar, men inte under täckande moln eller regn.

1

OpenedLikeABook

Öppnas som en bok

Varje Solvatten består av två behållare om fem liter som fylls genom den svarta öppningarna.

2

JustAddSun

Energi från solen

Behållaren placeras i direkt solljus, och vattnet värms upp samtidigt som det exponeras för solens ultravioletta strålning.

3

PurifiedByRadiation

Rening av solen

Kombinationen av värme och UV-ljus är en effektiv metod för att rena vatten. Vid varmt och soligt väder tar det ca 2-6 timmar.

4

ClearedToUse

Redo att användas

En indikator visar användaren när reningsprocessen är fulländad – ett ledset, rött smiley face ändras till glad grön smiley när processen är klar.

GLOBAL UTMANING

Vatten finns, men rent vatten är en bristvara

Att inte ha rent vatten hemma betyder försämrad hälsa och hygien för miljoner människor som lever i fattigdom. En av tre människor i världen lever utan tillförlitliga källor för vatten och elektricitet och majoriteten av dem lever också utan tillgång till rent vatten.

Bristen på infrastruktur och elektricitet leder till att människor använder ved och kol för matlagning, tvätt och för att hetta upp och koka vatten. Upp till 70% av den energi som används i länder söder om Sahara används för just dessa ändamål, vilket påverkar människa, samhälle, miljö och klimatet negativt. Kol och vedeldning gör att skog och växtlighet försvinner. Inandning av eldrök i hemmet är dödligt och brännskador kan ge svåra och livslånga skador.

Dagliga utmaningar för människor som lever i fattigdom

1.9

miljarder människor i världen har inte säkert, rent vatten från en kran i hemmet. (WHO)

2.7

miljarder människor, 38% av världens befolkning, eldar trä och kol i hushållet.

767

miljoner människor lever på mindre än 1,90 dollar per dag (WorldBank)

4

miljoner människor per år dör i förtid pga av sjukdomar orsakade av luftföroreningar från matlagning över öppen eld.

En hållbar framtid, (i enlighet med FN's mål)

1

Solvatten tacklar några av de underliggande faktorer som hindrar människor att ta sig ut ur fattigdom genom att förbättra hälsa och produktivitet. Tiden som frigörs ger bättre förutsättningar för inkomstgenererande aktiviteter och kostnader för ved och medicin minskar.

2

Begränsad möjlighet att sköta sin hygien, i samband med brist på rent vatten orsakar och förvärrar undernäring, speciellt bland barn. Solvatten bekämpar vatten- och hygienrelaterade sjukdomar som magmask. Det värmda vattnet gör övergången från bröstmjölk till gröt och vatten mindre riskfylld.

3

Solvatten oskadliggör parasiter, virus och vattenburna bakterier som orsakar svåra sjukdomar som kolera, tyfoid, och diarré. Tillgång till rent, varmt vatten har goda effekter på både barn och vuxnas hälsa.

4

God hälsa innebär mer tid för skola och utbildning. Dessutom avlastas barnen ansvar för att hämta ved och vatten från källor på lång distans. De pengar familjer spar vid användning av Solvatten kan investeras i utbildning för både barn och vuxna.

5

I många utvecklingsländer prioriteras pojkars skolgång före flickornas vid brist på pengar för skolavgifter. Solvatten ger ekonomiskt goda effekter i både sparande och produktivitet, vilket ökar förutsättningarna för flickors utbildning. Detta leder även till ökade möjligheter för kvinnors jämställdhet och självständighet, då de bättre kan försörja och ta hand om sig själva och sina barn med hälsan i behåll.

6

Solvatten värmer även vatten, vilket förbättrar förutsättning hygien och hälsa då det lättare tar bort smuts och orenheter.

7

Solvatten drivs av 100% grön energi från solens strålar!

8

God hälsa, mer tid och minskade kostnader ger ekonomiskt goda möjligheter! Färre sjukdagar ger mer tid för förvärvsinkomst och ökad möjlighet för högre utbildning ger bättre förutsättningar i arbetslivet som vuxen.

9

Solvatten är en innovativ teknologi som bygger broar mellan humanitärt bistånd och utveckling med hållbar resurseffektivitet.

10

Rent, varmt vatten i kranen är en avlägsen dröm för över en miljard människor. Jämställdhet innebär jämställd tillgång till de grundläggande byggstenar som vi människor behöver.

11

Solvatten förser människor med rent, varmt vatten från en hållbar, CO2-neutral energikälla. Den energieffektiva tekniken underlättar det tryck som urbaniseringen orsakar energi- och vattenförsörjningen. Urbana samhällen blir också mindre utsatta för nedskärningar av elkraft och vattenrelaterade katastrofer.

12

Användning av Solvatten tar till vara på vatten, energi och tid.

13

Över 800 miljoner hushåll i världen använder för tillfället sig av fasta bränslen. För varje hushåll som byter från fasta bränslen till användning av Solvatten för att rena vatten, minskar deras koldioxid med 1 ton varje år.

14

Genom reducerade utsläpp av koldioxid, minskar försurning av haven som annars förstör ekosystem under vatten.

15

Sedan år 2009 har Solvatten minskat behovet av att avverka över 1000 hektar skog

16

Världens befolkning samexisterar med begränsade resurser. Detta leder till konflikter, bland annat över tillgång till vatten och bränslen. Solenergi genom Solvatten hindrar dessa konflikter och verkar förebyggande för hälsosammare samhällen och familjer med ljusare förutsättningar.

17

Solvatten engagerar människor, organisationer och företag världen över. Arbetet skapar medvetenhet, praktisk handling och ekonomiska möjligheter både lokalt och internationellt. Vi samarbetar över gränserna för privat sektor, non-profit och akademiska syften. Dessutom undviker vi att arbeta i separata utvecklingsområden. Istället bygger vi broar mellan de sektorer som arbetar för hälsa, energi, miljö, ekonomi, hjälp till självhjälp, katastrofhjälp och andra utmaningar kring hållbar utveckling genom en tvärsnittsmetod.

Solvatten helps achieve all of the 17 UN Sustainable Development Goals

The UN has identified 17  Sustainable Development Goals which serve as a call for action by all countries to promote prosperity while protecting the planet. Solvatten is proud to contribute to each of these goals.

Solvatten tackles some of the underlying factors that keep people in poverty. It improves health and productivity and it saves money and time, aiding people in lifting themselves out of poverty.

Poor hygiene and lack of safe water play a big role in creating and exacerbating malnutrition, especially among children. Solvatten directly tackles waterborne and hygiene-related diseases like  intestinal worms and dysentery. Additionally, heated water makes the transition from breast milk easier and less risky.

Access to safe water is essential for health.  Solvatten reduces the incidence of diarrhea and other poverty-related diseases. Having safe water improves hygiene practices, further reducing vulnerability to major infectious diseases.

Access to safe water close to home improves school attendance due to fewer sick days and a reduced need to rely on children for arduous domestic activities such as collecting firewood and bringing water from distant sources.

Having water at home reduces the need for women to journey to isolated areas where they are vulnerable to gender-based violence. Women save up to 3 hours a day when using Solvatten. This time savings and a reduced rate of incapacitation due to illness provides women with time for income-generating activities and gives more girls the opportunity to attend school.

While this goal is inherent in our charter, apart from being a technology that purifies water to the higher levels than WHO guidelines sets out for safe drinking water, Solvatten also solves the issue of providing heated water for better hygiene and improved health.

Solvatten relies on 100% green power – the sun. By replacing the need to burn wood or charcoal to heat water, Solvatten reduces the use of dirtier energy in favor of cleaner solar power.

The reduction in time spent accessing clean water provides time and opportunity for increased education and for income-generating activities.

Solvatten is bridging humanitarian aid and development while recognizing and utilizing the water-energy nexus, leading to resource efficiency.

The notion and comfort of having safe, hot water at home is a distant dream for more than a billion people. Equality means equal access to the basics that create a dignified life and Solvatten helps provide that access.

Being energy and water efficient, Solvatten eases the pressures that increasing urbanization puts on energy production and fresh water supplies. Aside from the benefits provided to rural communities, it also makes urban communities less vulnerable to utility service cuts and water-related disasters.

By enabling use of local water sources, the Solvatten Solar Water Safe delivers a more complete usage of all available resources – safely and efficiently.

Over 800 million households worldwide currently use solid fuels. For every one of these households CO2 emissions could be reduced by 1 ton per year if they changed from heating/boiling with solid fuels to using Solvatten. Since 2009, Solvatten has reduced the need to burn over 1,500 hectares of forest, helping to reduce climate impact.

By reducing CO2 emissions, Solvatten reduces ocean acidification which negatively impacts ocean ecosystems. Additionally, by enabling communities to more fully use their available water, Solvatten helps eliminate the need for bottled water, reducing the waste that makes its way into the oceans.

People have to coexist with very few resources which can lead to conflicts over water and foraged fuel sources. Going solar with Solvatten is helping to drive down conflict by reducing people’s need for remote fuel and water while helping to build healthier families and communities.

Injustice thrives in poverty and conflict. Through the use of the Solvatten Solar Water Safe, we are helping to reduce opportunities for conflicts to arise by minimizing the need to travel across regions for water and fuel. Additionally, less time spent gathering water and fuel means more time for income-producing activities that help empower communities and aid them in the turn towards justice.

Solvatten engages people, organizations, and other companies throughout the world to solve real problems in the developing world. This is creating awareness, practical action and business opportunities locally and internationally. What’s more, we do not work in developmental silos – but instead actively seek to bridge development issues.