Företagssamarbeten

FÖRETAGSSAMARBETEN – CSR OCH KLIMATNYTTA

En bättre framtid är möjlig

Genom att samarbeta med Solvatten blir företag direkt medverkande till att världen blir en bättre plats både på kort och lång sikt.  Solvatten skapar engagemang hos anställda, hjälper företaget att  balansera klimatavtryck och stärka varumärket. Här är några skäl till att flera välkända svenska företag samarbetar med oss:

1

Hållbart på riktigt

Användning av Solvatten ger mätbar nytta och hjälper både människa och miljö. Tillsammans gör vi ännu mer nytta för människa och miljö.

2

Engagera alla

Framtidsfrågor engagerar fler och fler, både hemma och på jobbet. Ert företag kan aktivt vara med och bidra tillFN’s hållbarhetsmål och göra skillnad. Skapa solskenshistorier som syns, gillas och kan delas av många. Visa gott exempel med Solvatten.

3

Direkt nytta i leverantörsled

Företag som tex importerar jordbruksprodukter, tex kaffe eller kakao från utvecklingsländer kan på ett konkret och synligt sätt göra livet lättare för småbrukarna genom att tillgodose dem med Solvatten. Transporternas utsläpp har mindre global klimatpåverkan om Solvatten kan används av fler.


Ta kontakt med oss!

View caseView caseView caseView caseView caseView case
Föregående
Nästa

VÅRA SAMARBETEN

Dessa är några av alla de partners som vi samarbetar med. Ta kontakt om ni vill bli en av oss!

Foundation partners

Corporate partners

NGO partners