SOLVATTEN NEWS

Solvatten’s data och integritetspolicy

Integritetspolicy Solvatten AB

För kunder, givare, slutanvändare och övriga intressenter. 

Solvatten AB (Solvatten) värnar om dina personuppgifter och strävar efter att behandla och skydda dessa på bästa sätt. Denna integritetspolicy beskriver hur Solvatten hanterar och behandlar dina personuppgifter, i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR, EU Regulation 2016/679), som ersatt personuppgiftslagen (PUL).

Personuppgiftsansvar

Solvatten, org. nr 556706-7318, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till oss, eller som vi registrerar om dig. Vi ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Kontakta oss” längre ner i denna policy.

Solvatten, org. nr 556706-7318, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna som du lämnar till oss eller som vi samlar in om dig. Vi ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Information om hur du kontaktar Solvatten finns under rubriken ”Kontakta oss” längre ner i denna policy.

I vilka sammanhang samlar vi in personuppgifter?

Uppgifter du själv lämnar till oss:

  • Om du gör en intresseanmälan. Exempel på personuppgifter som registreras är namn, telefonnummer och e-postadress.
  • Om du är kund eller ger en gåva. Beroende på betalmetod så samlar vi in exempelvis namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
  • Om du är slutanvändare i något av våra projekt. Solvatten värnar om slutanvändarens integritet och privatliv. I vissa fall registreras personuppgifter som namn och adress under projektperioden.

Uppgifter som registreras när du använder webbplatsen

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller handlar i web-shoppen sparar vi, förutom de uppgifter du själv registrerar vid användningstillfället, din IP-adress.

Användning av cookies

Solvatten använder cookies eller kakor. Det är små textfiler som lagras i besökarens webbläsare och används för webb-statistik, att spara information och beteende samt optimera upplevelsen när du besöker Solvattens webbplats.

Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webb-analystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics använder cookies, som är textfiler placerade på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan även överföra denna information till tredje part där det krävs att det genom lag görs, eller där sådana tredje parter behandlar informationen på Googles vägnar. Google kommer inte att associera din IP-adress med någon annan data som innehas av Google. Du kan vägra användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Observera dock att om du gör det kan du inte använda den fullständiga funktionaliteten på denna webbplats. Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till behandlingen av data om dig av Google på det sätt och i de syften som anges ovan. Du kan alltid fritt återkalla ditt samtycke.

Ändamål för registrering av personuppgifter

Solvatten behandlar dina uppgifter i syfte att:

  • Kommunicera med dig.
  • Administrera ditt köp eller ditt bidrag.
  • Tillhandahålla och administrera din tillgång till vår hemsida.

Vilka personuppgifter lämnas vidare och för vilket syfte?

Vid postala utskick, e-postutskick, SMS-utskick, analyser, telemarketingkampanjer och utskick av undersökningar kan vi använda behöva använda oss av underleverantörer. Sådana uppdrag kommer att regleras genom särskilda personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörerna.

I vissa fall använder vi data källor som bygger på externa register för att hålla dina uppgifter uppdaterade och upprätthålla en god service och kvalitet i kommunikationen till dig.

Om du ger oss tillgång till ditt mobiltelefonnummer, exempelvis genom att swisha eller sms:a en betalning eller gåva, kan vi komma att använda det för att hämta andra personuppgifter såsom ditt namn och din adress via de företag som tillhandahåller sådana tjänster tjänster eller externa adressleverantörer.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi kan dela dina personuppgifter med är:

    1. Statliga myndigheter (skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag.
    2. Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer). När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Lagring av kunder och samarbetspartners personuppgifter

Dina personuppgifter lagras av Solvatten så länge du är aktiv som kund eller samarbetspartner. Vissa uppgifter kan komma att sparas längre beroende på överordnande lagstiftning såsom bokföringslagen.

Dina uppgifter – såsom namn, e-postadress, adress, telefonnummer och person-/organisationsnummer – finns tryggt förvarade i vårt ordersystem, och lagras där i upp till max fem år efter senast avslutade uppdrag/beställning. Detta för att på smidigast möjliga sätt kunna fullfölja framtida beställningar och besvara eventuella frågor angående tidigare beställningar.

Om du har samtyckt till behandling via en intresseanmälan till oss eller skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev eller lämnat ditt medgivande till att vi skickar information till dig så behåller vi dina uppgifter så länge som du inte avregistrerat dig.

Säker behandling av personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Solvatten. Vi har vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Till exempel är vår data skyddad genom behörighetsstyrning, anti-virusskydd och brandvägg.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling

Solvatten baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal rättsliga grunder som beskrivs nedan.

Fullgöra avtal

Vi registrerar dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund och samarbetspartner. Der sker för att vis ska kunna kommunicera med dig om ditt köp eller ditt bidrag ingår i avtalet.

Berättigat intresse

En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar vi på berättigat intresse. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig samt för att göra profileringar såsom segmentering av kunder för att kunna skicka relevant information. Om du har gjort en intresseanmälan kommunicerar vi med dig baserat på ett berättigat intresse.

Samtycke

Om du inte är kund eller samarbetspartner utan endast har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev baserar vi vår behandling av personuppgifter på ett samtycke att få utskicket skickat till dig. När du fyller i exempelvis din e-postadress samtycker du till att vi behandlar din e-postadress och skickar dig vårt nyhetsbrev. Du kan ta tillbaka ditt samtycke till denna behandling genom att avregistrera dig ifrån nyhetsbrevet.

Profilering

I syfte att få mer kunskap om dig som kund eller samarbetspartner i allmänhet samt för att kunna ge relevant kommunikation och erbjudanden till dig kan Solvatten i framtiden komma att behöva behandla dina uppgifter genom s.k. profilering, som exempelvis selektering eller segmentering. Det kan då förekomma att leverantörer kommer förse oss med profileringsinformation eller uppskattad information om din demografiska profil.

Rättigheter som registrerad

Du har rätt att kostnadsfritt få ett registerutdrag över de personuppgifter som Solvatten har sparade om dig. Skulle du begära ytterligare ett registerutdrag inom 12 månader från din första begäran kan vi komma att ta ut en avgift för att täcka de kostnader som uppkommer på grund av din begäran. Om du vill ha ett registerutdrag kan du kontakta oss, kontaktuppgifter finns under rubriken ”Kontakta oss” längre ner i denna policy. Du kan när du vill begära att få dina uppgifter rättade i Solvattens register genom att kontakta oss. När det gäller din aktuella adress så använder vi oss av folkbokföringen som källa.

Rätten att bli borttagen

Du kan när du vill be om att bli borttagen ur Solvattens register genom att kontakta oss. Även om du begärt att vi tar bort dina uppgifter kan det finnas lagkrav som kräver att vi behåller dem. Men då får uppgifterna hanteras endast i det syfte som anges i den lag som förhindrar borttagandet.

Rätt att invända mot direkt marknadsföring

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring, inklusive profilering i detta syfte, kan du ta kontakt med oss. När vi mottagit din invändning kommer vi att sluta behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

Länkar till andra webbplatser

Denna integritetspolicy avser Solvatten och dess undersidor. Solvatten ansvarar inte för andra webbplatser, som du kan länkas till via solvatten.org, vilket gör att du lämnar domänen solvatten.org. När du länkas till annan webbplats gäller integritetspolicyn  för den länkade sidan.

Kontakta oss

Om du har några frågor om Solvattens integritetspolicy eller dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på något av följande sätt:

Postadress:
Solvatten AB
Roslagsgatan 56
113 54 STOCKHOLM

E-postadress: info@solvatten.se

Tillsynsmyndighet

Om du tycker att vi behandlat dina personuppgifter felaktigt hjälper vi dig såklart reda ut det. Om du fortfarande inte är nöjd kan du  vända dig till Datainspektionen.

Ändring av denna integritetspolicy

Solvatten kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Vid förändringar kommer vi att informera de som är berörda om vilka förändringar som gjorts i policyn. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns tillgänglig på solvatten.org.

Stockholm 2022-06-22