För att förbättra hälsa och arbetsvillkor för kaffeodlare omkring Kampala i Uganda, har Löfbergs Lila i samarbete med HNRS försett 20 kaffeplantager med Solvatten. Rent, varmt vatten är en värdefull arbetsförmån för människor som lever i områden där vattenkvalitén är låg!

En av de kaffeodlare som blivit tränad för att lära ut och demonstrera Solvatten är Lusagala Joaephate. Han bor byn Bukuya, där många människor går up p till 10 km om dagen för att hämta vattenpå grund av den sämre vattenkvalitén i de närliggande vattenkällorna. Dessutom kämpar området med hög brist på ved och bränsle. Josephine berättar att de flesta familjerna runtomkring har planterat högre träd för att förse sina kaffeträd med skydd och skugga. De har fasat för att behöva hugga ner träden i behov av ved för att koka sitt vatten rent och laga may, vilket hade orsakat skador på odlingarna. 

Jag har försökt förklara för människor hur viktigt det är att de kokar sitt vatten, även om jag varit medveten om hur svårt detta är med tanke på bristen på bränslen. Solvatten kom till oss när vi behövde det som mest!”

– Jane Bumba Namuddu,  tränad Solvatten demonstratör och hälsoarbetare.

 

Användandet av Solvatten har gett tydliga och positiva effekter! Sjukdomarna har minskat, och så även nedhuggningen av träd. Under skördetider är familjernas tid för hushållssysslor ytterst begränsad. Många av kvinnorna bär därför med sig sin Solvatten till fälten under dagarna, där vattnet får värmas och renas medan de arbetar.

Jag är stolt över att representera Solvatten! Jag har hört att många av de andra bönderna planerar att köpa en efter nästa skörd i Juli. Även de som försörjer sig på fiske har visat stort intresse.”

– Ahamed Walugeembe

 

Ahamed bor i byn Mityana nära sjön Wamala. Han berättar att människorna i området har använts sig av det osäkra vattnet från sjön så länge han kan minnas. Efter att Ahamed tagit del av de positiva effekterna från användandet av Solvatten har han pratat mycket gott om den för andra i byn.

Jag är så glad över att äntligen kunna dricka rent vatten! Jag kallar den för min Magiska Vattenbehållare!”

– Mutumba Steven